Prostat Kanseri – Tedaviler

Lokalize prostat kanseri için tedaviler

Lokalize prostat kanseri (T1 ve T2 evrelerinde) hastalığın özelliklerine ve hastanın tercihlerine bağlı olarak çeşitli yöntemler kullanılarak tedavi edilebilir.

Aktif izlem(takip)

Prostat kanseri, düşük ilerleme riski olan ve belirli bir bölgeye lokalize ise aktif bir takip stratejisi önerilebilir. Burada amaç, tedavileri ve buna bağlı yan etkileri (üriner inkontinans ve erektil disfonksiyon) geciktirmektir. Tıbbi kontroller düzenli aralıklarla (PSA kan testi, rektal muayene, MRG ve prostat biyopsisi ) yapılacak ve hastalığın ilerlemesi tespit edildiğinde spesifik bir tedavi (detayları aşağıda bulunmaktadır) önerilecektir.

HIFU (Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason ): girişimsel olmayan tedavi, kesi ve radyasyon içermez.

HIFU tedavisi odaklanmış ultrason ile prostattaki kanserli hücreleri yok etmeyi içerir. Spinal veya genel anestezi altında hastanın rektumuna bir prop yerleştirilir. Prop hem prostatı görüntüleyebilir hem de odaklanmış bir ultrason üretir. Tedavi total (tüm prostat tedavi edilir), kısmi (prostatın bir kısmı tedavi edilir) veya fokal (sadece kanserden etkilenen prostat bölgesi tedavi edilir) olabilir. Doktor fokal tedavide, propun sağladığı anlık ve gerçek zamanlı ultrason görüntüleri MR veya biyopsi ile elde edilen tanı görüntülerini birleştirerek, yok edilecek alanı belirleyecektir. HIFU tedavisi bir buçuk ile iki buçuk saat arasında sürer ve ‘’ya hiç hastanede yatmadan ya da hastanede (1 veya 2 gece) kısa süreli yatış’’ ile yapılabilir. Bu girişimsel olmayan teknik, geleneksel radikal tedaviler ile ilişkili inkontinans ve sertleşme problemleri gibi yan etkileri anlamlı derecede azaltarak hastanın yaşam kalitesini korur.

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)

Radikal prostatektomi – cerrahi

Radikal prostatektomi (veya total prostatektomi) prostatın ve seminal veziküllerin cerrahi olarak çıkarılmasını içerir. Genel anestezi altında, kullanılan tekniğe göre (açık abdominal, laparoskopik veya robotik prostatektomi) bir veya daha fazla kesi (deri ve dokuların kesilerek organlara ulaşması) gerektiren büyük bir ameliyattır. Hastanede yatış süresi 5 ile 7 gün arasında değişmekte olup, iyileşmesi yaklaşık 3 ila 4 hafta sürmektedir. En büyük yan etkileri iktidarsızlık (sertleşmeye sahip olmama veya sürdürememe) ve idrar tutamamadır (inkontinans).

Radikal prostatektomi - cerrahi

Dışarıdan radyoterapi – X ışını tedavisi

Hasta prostata yönlendirilen yüksek doz X ışınlarına maruz kalmaktadır. Bu ışınlar, DNA’larında lezyonlara neden olarak hücreleri yok eder. Tedavi, 6 ila 8 haftalık bir süre boyunca her hafta 5 gün olmak üzere yaklaşık 40 seansa bölünmüştür. 20 dakika kadar süren her seans sırasında, hasta ışınları alırken tedavi masasında hareketsiz kalır. Tedavi ağrısızdır. Ana yan etkileri, tedaviden birkaç ay sonra bile ortaya çıkabilecek iktidarsızlık (yani, sertleşmenin başarılamaması veya sürdürülememesi) ve ağrı, sancı ve dışkılamada kanama gibi bağırsak rahatsızlıklarıdır.

Dışarıdan radyoterapi – X ışını tedavisi

Curieterapi (radyum terapisi) veya brakiterapi – radyoaktif uygulamalar

Brakiterapi olarak da bilinen Radyum terapisi, etkilenen bölgeye 50 ila 100 küçük radyoaktif madde taneciklerini geçici veya kalıcı olarak yerleştirmeyi içerir. Bu tanecikler, DNA’larında lezyonlara neden olarak prostat hücrelerini yok eden ışınları sürekli olarak yayarlar. Bu tedavi genel anestezi altında gerçekleştirilir. Tanecikler yerleştirilirken, cerrah tarafından bir ultrason cihazı yönlendirilir (hastanın rektumuna yerleştirilen bir prop ile). Potansiyel yan etkiler, dışarıdan radyoterapi- X ışını tedavisi ile aynıdır. Ana yan etkileri, tedaviden birkaç ay sonra bile ortaya çıkabilecek iktidarsızlık (yani, sertleşmenin başarılamaması veya sürdürülememesi) ve ağrı, sancı ve dışkılamada kanama gibi bağırsak rahatsızlıklarıdır.

Curieterapi (radyum terapisi) veya brakiterapi - radyoaktif uygulamalar

Kriyoterapi – soğuk tabanlı tedavi

Kriyoterapi, 0 ° C’nin altındaki sıcaklık sağlayan iğneleri sokarak prostatı donduran bir tekniktir. Operasyon spinal veya genel anestezi altında yapılır. İğneleri yerleştirirken, doktor bir ultrason cihazı tarafından yönlendirilir (hastanın rektumuna yerleştirilen bir prop ile).

Kriyoterapi - soğuk tabanlı tedavi

İleri evre prostat kanseri tedavisi

Hormon tedavisi

Hormon tedavileri, kanserli hücreleri prostatın sınırlarını aşan hastalar için kullanılır. Hormon tedavisi kanseri tamamen iyileştirmez, ancak başta testosteron olmak üzere erkeklik hormonlarını azaltır ve bu da hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Testisler tarafından üretilen testosteron, kanserli prostat hücrelerinin çoğalmasını uyarır. Hormonların prostat kanseri üzerindeki etkisi sadece geçicidir ve ortalama olarak iki sene sonra hastalar hormonlara karşı direnç geliştirir bu da hormon tedavisini etkisizleştirir.

Kemoterapi

Kemoterapi, hormonlara dirençli olan hastaların tedavisinde kullanılır. Bu tedavi, tümör büyümesini azaltır ve kanserle ilgili ağrıyı da azaltabilir. Kemoterapi tedavisini uygulayacak ekip, hastanın tercihine göre, kullanılan ilaçların yanı sıra tedavinin yerini ve günlerini belirler. Tedavinin toplam süresi değişkendir. Ardışık tedaviler ile gerçekleşir. İlaçlar daha çok damar yoluyla enjekte edilir. Kemoterapi genellikle bir sağlık kuruluşunda (hastane veya klinikte) ayakta tedavi şeklinde gerçekleşir. İlişkili yan etkiler, herhangi bir kemoterapinin (bulantı, kusma, yorgunluk, saç kaybı, iştah kaybı …) etkileridir.

Radyoterapi – X ışını tedavisi

Metastatik kanserli hastalarda radyoterapi, hastalığın semptomlarını hafifletebilir ve yayılmasını engelleyebilir.

Güncel prostat kanseri tedavileri ile ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişim sayfamızdan irtibat kurabilirsiniz.

Sözlük

Biyopsi
Mikroskop altında incelemek için bir organdan küçük doku parçalarının çıkarılmasını içeren inceleme.

Kanser
Kontrolsüz bir şekilde gelişen anormal hücreler. Bu tür hücrelerin bir birikimi, tümör olarak adlandırılır.

Kemoterapi
Kanserli hücrelere toksik olan ilaçlar içeren kanser tedavisi.

Kriyoterapi
Lokalize olarak hasta organın problemli bölgesini soğuk kullanarak tedavi eden yöntem.

Curieterapi (radyum terapisi)
Etkilenen organın içine radyoaktif madde taneciklerini ekleyerek hücreleri yok eden lokalize tedavi.Radyumu bulan bilim kadını Marie Curie’nin adıyla anılır.

DNA (Deoksiribo Nükleid Asit)
Bir organizmanın gelişmesi ve işlev görmesi için gereken bilgiyi içeren bir hücre çekirdeğindeki molekül.

Dışarıdan radyoterapi
Hücreleri, radyoaktif ışınlara maruz bırakarak yok eden lokalize kanser tedavisi.

Genel Anestezi
Hastanın tamamen uyutulmasını ve duyu hissetmemesini sağlayan yöntem.

Hormon
Bir organın gelişimini veya işleyişini etkileyen bir bez tarafından salgılanan madde.

İktidarsızlık
Cinsel ilişki için gereken yeterince güçlü bir sertleşme elde edilememesi veya sürdürülememesi.

İdrar kaçırma (inkontinans)
İdrar veya dışkının tutulamaması ve istemsiz olarak çıkışı.

Girişimsel olmayan(Non-invazif)
Cilde yapılacak bir kesi(insizyon) gerektirmeyen tıbbi işlemleri açıklar.

Prostat
Semen(erkeklik sıvısı) üretiminde rol oynayan erkek üreme sistemindeki bez.

Radikal prostatektomi
Prostatın tamamen çıkarılmasını içeren cerrahi tedavi.

Rektum
Kalın bağırsağın son bölümü, anüs ile sonlanır.

Tarayıcı – Tomografi
İnsan vücudunun “dilimlenmiş” görüntülerini üreten röntgen(X-ışını) tabanlı ağrısız tıbbi görüntüleme tekniği.

Seminal veziküller
Seminal sıvının ana bileşenini üreten prostata bağlı bezler.

Yan Etki
Genel olarak bir tedavinin olumsuz ve istenmeyen etkisi.

Testosterone
Testis tarafından üretilen ana erkek hormonu.

Tümör
Anormal hücrelerin oluşturduğu kitle-yumru. Bir tümör iyi huylu veya kötü huylu(kanser) olabilir.

Ultrason
Ağrısız tıbbi görüntüleme işlemi, ultrason cihazı kullanılarak yapılır.

İdrar
Organizma tarafından ihtiyaç duyulmayan atık ürünler içeren böbrekler tarafından üretilen sıvı.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp