HIFU tedavisinin etkinliği

Uzun Dönem Etkinlik

2013 ve 2014’te, Fransa ve Almanya’daki merkezlerden  toplamda üç klinik çalışma (1; 2; 3 ) yayımlandı HIFU tedavisinin 10 yıllık uzun dönem sonuçları tedavinin etkinliğini onayladı: kanser riskine göre , 10 yıllık spesifik sağkalım oranı % 92 ila% 99 arasında; 10 yılda metastaz olmaksızın sağkalım oranı % 86 ile% 100 arasındadır.

Fokal Tedavi

Kasım 2016’da, Fransız Üroloji Derneği’nin (AFU), prostat kanserinin fokal tedavisi (sadece enfekte prostat lobunun ablasyonu) üzerine yürüttüğü çok merkezli çalışmanın (4) sonuçları Avrupa Üroloji dergisinde yayınlandı. Bu çalışma, hastaların% 95’inde tedavi edilen lobda klinik olarak anlamlı bir kanser bulunmadığını ve hastaların% 97’sinde idrar tutamama probleminin olmadığı ve %78’den fazlasında sertleşmenin korunduğunu göstermiştir.

İdrar tutma ve cinsel işlevin korunması

Fransız Üroloji Derneği (AFU) tarafından yürütülen çok merkezli çalışma (4) , hastaların %97’sinde ideal idrar tutmanın korunduğunu ve %78’inden fazlasında sertleşme fonksiyonunun korunmuş olduğunu göstermiştir. Brüksel’deki Institut Bordet’ten bir tıbbi ekip tarafından yürütülen başka bir çalışmada (5), hastaların% 80’i cinsel işlevlerini korurken, % 94’ten fazlası mükemmel idrar tutma fonksiyonunu korumuştur.

Radyasyon tedavisi sonrası tekrarlayan prostat kanseri için HIFU tedavi etkinliği 

Lyon’daki Edouard Herriot Hastanesi Üroloji bölümünden Dr. Albert Gelet, HIFU tedavisi ile radyoterapi sonrası lokal tekrarlayan kanserlerin tedavisinde öncü olmuştur. Edouard Herriot Hastanesi tıbbi ekibinden bir makale, bu endikasyonla tedavi edilen 290 hastanın durumunu açıklayan “Radyoterapi ve Onkoloji” 2012 (6) dergisinde yayınlandı. Yeni bir terapötik şans sunulan risk altındaki bu popülasyonda kabul edilebilir bir morbidite için negatif olan kontrol biyopsilerinin % 81’i ile sonuçlar çok tatmin edicidir.

Yan Etkiler

2000 yılından beri yayınlanan literatürlerde ve deneyimlere dayanarak ve prostat kanserinin diğer tedavilerinde olduğu gibi bir HIFU tedavisinin bazı istenmeyen etkileri olabilir. Yukarıda belirtilen idrar kaçırma  ve sertleşme sorunları risklerinin ötesinde, odaklanmış bir ultrason tedavisinin ardından üretra ve mesane boynunun  daralması    meydana gelebilir .

 

  1. Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrasonografi ile Lokalize Prostat Kanserinin Tümör Ablasyonu: 1002 Hastada Onkolojik Sonuçlar ve Morbidite. Crouzet S. ve diğ. Avrupa Üroloji 2014 Mayıs; 65 (5): 907-14
  2. 15 yıl boyunca lokalize prostat kanseri için 3 MHz yüksek yoğunluklu ultrason terapisinin gelişimi ve sonuçları. Thüroff S. ve diğ. J Urol. 2013 Ağustos; 190 (2): 702-10
  3. Ganzer, R., Fritsche, H.-, Brandtner, A., Bründl, J., Koch, D., Wieland, WF ve Blana, A. (2013), On dört yıllık onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar: lokalize prostat kanserinde yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason. BJU Int, 112: 322 – 329. doi: 10.1111 / j.1464-410X.2012.11715.x;
  4. Fokal Yüksek Yoğunluklu Tek Taraflı Lokalize Prostat kanserinin Ultrasonografi: 111 Hastanın Prospektif Çok Merkezli Hemiablasyon Çalışması. Rischmann P. ve arkadaşları, European Urology 2017 Şubat, 71 (2): 267-273
  5. Tek Taraflı Prostat Kanserinin Tedavisinde Yüksek Yoğunluklu Fokal Ultrason Hipertansiyonunun Robotik Radikal Prostatektomi ile Karşılaştırılması: Eşleştirilmiş Çift Analiz, Albisinni S. ve ark. Endourology Dergisi 2017 Ocak; 31 (1): 14-19;
  6. İlk radyasyon tedavisinden sonra lokal olarak tekrarlayan prostat kanseri: Erken kurtarılan yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason, onkolojik sonuçları iyileştirir Crouzet S. ve ark., 2012 Radyoterapi ve Onkoloji 2012 Kasım; 105 (2): 198-202.
Son güncelleme 14 Şubat 2017

Güncel prostat kanseri tedavileri ile ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişim sayfamızdan irtibat kurabilirsiniz.

Sözlük

Mesane
İdrarın vücuttan atılmadan önce biriktiği organ.İdrar Torbası.

Kanser
Kontrolsüz bir şekilde gelişen anormal hücreler. Bu tür hücrelerin bir birikimi, tümör olarak adlandırılır.

Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason (HIFU)
Odaklanmış ultrason dalgaları ile ısı üreterek tümörleri tedavi eden medikal teknik.

İdrar kaçırma (inkontinans)
İdrar veya dışkının tutulamaması ve istemsiz olarak çıkışı.

Metastaz
Başka bir bölgeden köken alan kanserli hücrelerin vücudun diğer bölümlerine doğru göç etmesi ile oluşan tümör.

Prostat
Semen(erkeklik sıvısı) üretiminde rol oynayan erkek üreme sistemindeki bez.

Radikal prostatektomi
Prostatın tamamen çıkarılmasını içeren cerrahi tedavi.

Tekrarlama(Rekürrens)
Hastalığın tekrarlaması-yinelenmesi. Bir remisyon(tedavi) döneminden sonra kanserin varlığını gösteren bulguların yeniden ortaya çıkışı.

Yan Etki
Genel olarak bir tedavinin olumsuz ve istenmeyen etkisi.

Ultrason
Ağrısız tıbbi görüntüleme işlemi, ultrason cihazı kullanılarak yapılır.

Üretra
İdrarın vücudu terk ettiği ve mesaneden dışarıya açılan tüp şeklindeki idrar yolu. Üretra ayrıca boşalma sırasında semeni taşır.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp