HIFU prostat kanseri tedavisinin hastaya faydaları

Normal yaşam koşullarına erken dönüş sağlayan girişimsel olmayan tedavi

HIFU tedavisi lokalize prostat kanserinin girişimsel olmayan bir tedavisidir (kesi yok, iz yok). Lokalize prostat kanserinin geleneksel tedavilerinde üriner sfinkter (idrar tutmadan sorumlu) ve erektil sinirler (sertleşmeden sorumlu) gibi komşu organların korunması oldukça sınırlıdır . (1) HIFU tedavisinde ise bu oran anlamlı derecede yüksektir. HIFU propu, rektum duvarının hemen arkasında olmak üzere prostata kolayca ulaşabilmek için rektuma yerleştirilir.

(1) Lokalize prostat kanseri için HIFU ile fokal tedavi: prospektif çok merkezli bir çalışma. Rischmann P. ve diğ. [358] EAU 2014

Tekrarlanabilir radyasyon içermeyen tedavi

Radyoterapi ışınlarından farklı olarak, ultrason dalgaları oldukça zararsızdır.  Ultrason görüntüleme hamilelik de dahil olmak üzere pek çok durumda kullanılır. HIFU teknolojisi ile aynı zararsız dalgalar daha yüksek bir yoğunlukta üretilir ve prostat kanseri tedavisi için terapötik (tedaviye yönelik)  bir etki yaratmaya odaklanır. Bu nedenle HIFU tedavisi, morbiditede(ek hastalığa yol açma oranı) ciddi bir artış olmadan tekrarlanabilir. (2)

(2) Lokalize prostat kanserinin tekrarlayan transrektal yüksek yoğunluklu odaklı ultrason tedavisi ile ilişkili morbidite, Blana A. ve ark. Dünya J Urol (2006) 24: 585-590 DOI 10.1007 / s00345-006-0107-x

Kişiye özel tedavi: radikal ya da fokal

HIFU ile ürolog aynen bir  terzinin özel dikim elbise yapması gibi, hastasına prostatın anatomisine, hastanın seçimlerine ve daha önce aldığı tedaviye göre kişiye özel tedavi yapar. Ürolog, HIFU ile sadece prostatın içinde kanserli dokuların olduğu bölgeyi (fokal tedavi) ya da prostatın tamamını (radikal tedavi) hastanın hayat kalitesini mümkün olduğunca koruması için çevre dokulara en az etkiyi yapacak şekilde tedavi eder.

Maksimum hassasiyet ve güvenlik için robotize işlem

İlk olarak, ürolog HIFU tedavisini planlar ve daha sonra cihaz milimetrik hassasiyetle, insan elinin yapamayacağı şekilde işlemi yürütür. HIFU medikal cihazları (Ablatherm ® HIFU ve Focal One ® ) birçok otomatik güvenlik özelliğine sahiptir ve maksimum güvenlik ve etkinlik için tedavi parametreleri gerçek zamanlı olarak izlenebilir.

Güncel prostat kanseri tedavileri ile ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişim sayfamızdan irtibat kurabilirsiniz.

Sözlük

Kanser
Kontrolsüz bir şekilde gelişen anormal hücreler. Bu tür hücrelerin bir birikimi, tümör olarak adlandırılır.

Girişimsel olmayan(Non-invazif)
Cilde yapılacak bir kesi(insizyon) gerektirmeyen tıbbi işlemleri açıklar.

Prostat
Semen(erkeklik sıvısı) üretiminde rol oynayan erkek üreme sistemindeki bez.

Rektum
Kalın bağırsağın son bölümü, anüs ile sonlanır.

Yan Etki
Genel olarak bir tedavinin olumsuz ve istenmeyen etkisi.

Sfinkter
Doğal bir deliğin etrafındaki halka şeklinde kaslar, deliğin açılmasını ve kapanmasını sağlar.Prostat çıkışında bulunan idrar sfinkteri, idrarın tutulmasını ve serbest bırakılmasını kontrol eder.Anal sfinkter, dışkıların tutulmasını ve serbest bırakılmasını kontrol eder.

Ultrason
Ağrısız tıbbi görüntüleme işlemi, ultrason cihazı kullanılarak yapılır.

Ürolog
İdrar yolları ve genital organların hastalıkları üzerine uzmanlaşmış doktor.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp