Hangi hastalar HIFU ile tedavi edilebilir?

Henüz kanser tedavisi görmemiş hastalar

HIFU tedavisi lokalize prostat kanseri için özellikle şu hastalarda tüm prostat bezinin total veya radikal tedavisi için uygundur:

  • Lokalize kanser, evre T1 veya T2
  • Gleason skoru 7 veya daha az
  • Tedaviden sonra maksimum yaşam kalitesini koruma arzusu

Daha agresif kanserlerin (Gleason skorunun 7’den yüksek olanlar) bu tekniğin uzmanı ürolog hekimler tarafından tedavi edilmesi de mümkündür .

Yenilikçi bir yaklaşım arayan hastalar: fokal HIFU tedavisi

Focal One ® maksimum yaşam kalitesini korumak için sadece prostat içindeki hastalıklı bölgeyi (komşu organlara çok sınırlı etki sebebiyle yan etkileri azaltır) tedavi eden gelişmiş robotik bir cihazdır. Bu terapötik yaklaşım, hastayı yakından izleyerek ve gerekirse tedaviyi tekrarlayarak hastalığın kontrolünü sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yenilikçi terapötik seçenekle ilgili şu ana kadar yapılan tüm araştırmalarda tüm sonuçlar cinsel ve üriner fonksiyonların mükemmel bir şekilde korunduğunu göstermektedir. Fokal tedavi aktif izlem (takip) ve radikal tedaviler arasında bir ara çözümdür: kanser etkili bir şekilde tedavi edilir, ancak minimal girişimsel olarak, hastaların yaşam kalitesini korur ve tedavi olmadan yapılan aktif izlem(takip) in hastaya getireceği psikolojik stresi ortadan kaldırır.

HIFU tedavisi almış hastalar

Lokalize prostat kanseri için HIFU tedavisi alan tüm hastalar, orijinal tedavinin sonucunun doğrulanması durumunda tekrar tedavileri alabilirler. Tekrarlı tedavi seçeneği radyoterapi veya cerrahi tedaviler gibi geleneksel seçeneklerle mevcut değildir.

Radyoterapi almış hastalar

Bir hastaya lokalize prostat kanseri için radyoterapi tedavisi verilmiş ancak kanser tekrarlamış ise, tedavi seçenekleri sınırlıdır, ancak HIFU tedavisi bu hastalar için mükemmel bir “ikinci şans” anlamına gelir.
HIFU tedavi uygunluğu kriterleri:

  • Lokalize (yani bez içinde) kanserin tekrarı tespit edildi ise,
  • Evre ilerlemesi olmayan yani temiz olan hastalar, (kanser hala prostat sınırları içinde yer alıyorsa)

HIFU prostat kanseri tedavisi kontrendikasyonları(kullanılmaması gereken durumlar):

  • Propun sokulmasını engelleyen anal veya rektal cerrahi
  • Yapay sfinkter, penil protezler ve prostat-içi protezler
  • Lateks alerjisi.

Güncel prostat kanseri tedavileri ile ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişim sayfamızdan irtibat kurabilirsiniz.

Sözlük

Kanser
Kontrolsüz bir şekilde gelişen anormal hücreler. Bu tür hücrelerin bir birikimi, tümör olarak adlandırılır.

Bez
Vücutta bir veya daha fazla madde salgılayan küçük organ.

Gleason
Gleason skoru başlığına bakın.

Prostat
Semen(erkeklik sıvısı) üretiminde rol oynayan erkek üreme sistemindeki bez.

Tekrarlama(Rekürrens)
Hastalığın tekrarlaması-yinelenmesi. Bir remisyon(tedavi) döneminden sonra kanserin varlığını gösteren bulguların yeniden ortaya çıkışı.

Yan Etki
Genel olarak bir tedavinin olumsuz ve istenmeyen etkisi.

Sfinkter
Doğal bir deliğin etrafındaki halka şeklinde kaslar, deliğin açılmasını ve kapanmasını sağlar.Prostat çıkışında bulunan idrar sfinkteri, idrarın tutulmasını ve serbest bırakılmasını kontrol eder.Anal sfinkter, dışkıların tutulmasını ve serbest bırakılmasını kontrol eder.

Ürolog
İdrar yolları ve genital organların hastalıkları üzerine uzmanlaşmış doktor.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp